Hotele:

Zawoja Wilczna 1847
tel. +48 33 8775 198
fax. +48 33 8776 615
Juszczyn Polany 474
34-231 Juszczyn
tel. +48 33 879 09 25
34-205 Stryszawa 667
tel. (33) 48 65 000,
(0) 698 40 50 60
Zawoja 2334
tel/fax. + 48 33 877 60 92
mobile: +48 530 44 88 92
Zawoja Policzne
tel. (33) 300 33 64